Lempäälän varhaiskasvatus

Etusivu

 

LAPSUUS LEMPÄÄLÄSSÄ-VAHVA SILTA TULEVAISUUTEEN

 

Osallisuus merkitsee minulle sitä, että lapsi tulee kuulluksi sekä tuntee ja kokee hänen mielipiteillään olevan merkityksen. Samoin lapsi oppii, että siihen liittyy myös (oman kehityksen mukaista) vastuuta.
Minulle vanhempana se merkitsee sitä, että lastani arvostetaan"
(Huoltaja)

 

"Epävarmuuden ja muutosten sietokykyä on hyvä kehittää, kun maailma muuttuu niin nopeasti. Tärkeää on oppia löytämään olennainen ja osata keskittyä asiaan kerrallaan tänä informaatioähkyn ja ärsyketulvan aikakautena. Läsnäolotaitoa on hyvä kehittää.Rakkaudellinen ja turvallinen lapsuus."
(Huoltaja)

 

Arjessa työskentely näkyy auttamisena, yhdessä tekemisenä, toisten huomiointina ja yhteisiin sovittuihin toimintatapoihin sitoutumisena. Työyhteisössä henkilöstö kantaa vastuuta kaikista lapsista ja toimimisesta yli ryhmärajojen.
(Lempäälän kuntavasu)

 

 

"Lempäälässä on luonto lähellä"
"Liikuntaa, terveellistä ja monipuolista ruokaa. Kestävät materiaalit ja kierrätysmateriaalit. Kierrätyksestä kertominen ja siihen yhdessä lasten kanssa osallistuminen. Metsäretkiä ja luontoon tutustumista."
(Huoltaja)

 
Unohditko salasanasi?